Planleggingssamtale​

Ved et dødsfall er det vanlig å avtale en planleggingssamtale mellom familien og begravelsesbyrået. Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet, også i helger og høytider. En samtale kan forekomme hjemme hos en av dere eller på vårt kontor. Vi utarbeider en oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre hva og når. Vi informerer også hva våre tjenester koster, og dere får et skriftlig prisoverslag. Dere bestemmer selv hvilke tjenester byrået skal utføre og hva dere eventuelt vil ordne selv.​

Ved dødsfall er det flere offentlige kontorer som skal ha beskjed og en rekke papirer som må fylles ut. Vi vil sørge for å melde fra og under samtalen gi informasjon om hvilke instanser dere må melde fra til selv (fortrinnsvis private medlemskap og abonnementer).

NAV har en ordning for behovsprøvet gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene. Vi informerer nærmere om ordningen og kan på vegne av pårørende formidle søknaden til NAV.