BakkebySoldag.JPG

Ved dødsfall

En verdig avskjed

Når et menneske dør, blir livet forandret for mange. For dere som står nærmest blir forandringen størst. Det kan oppleves som kaotisk og vanskelig å ta inn over seg. Likevel er det mye som må gjøres, mange som skal varsles og en begravelse skal planlegges.

Ved dødsfall fyller en lege ut en dødsattest, denne må være fylt
ut før avdøde kan hentes. På sykehus eller institusjon tilkalles lege automatisk. Ved dødsfall i hjemmet må de pårørende ta direkte kontakt med legevakt. Avdøde hentes og bringes til sykehus eller nærliggende kjølerom. Vi i vårt byrå vil alltid være tilgjengelig på vår døgnåpne vakttelefon.

Fra Aglapsvika1.dng

Om sorg

Sorgforløp henger sammen med hvordan dødsfallet skjedde, alder og relasjon til avdøde. Sorg er i utgangspunktet en normal reaksjon på tap. Sorgprosessen er like forskjellig som vi mennesker er, og reaksjonene kan være alt fra engstelse, sinne, nedtrykthet, lettelse eller skyldfølelse. Ikke alle kjenner på slike reaksjoner men det er viktig å vite at disse er helt normale.

Et dødsfall oppleves for de fleste som vondt og vanskelig. Mange tanker strømmer gjennom oss og man kjenner på flere følelser. Det kan være savn, smerte og sorg, men også takknemlighet og gode minner. Noen vil kjenne på smerten over det man ikke fikk sagt eller gjort, eller noe som kanskje ikke burde vært sagt. Alt dette er en bekreftelse på endring i vår livssituasjon som treffer når en av våre nærmeste går bort.

Av erfaring vet vi at sorgen mildner med tiden. I mellomtiden er det viktig å ta vare på seg selv. Det mennesket vi har mistet er fremdeles med oss, og er en del av historien vår.

Planleggingssamtale

Ved et dødsfall er det vanlig å avtale en planleggingssamtale mellom familien og begravelsesbyrået. Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet, også i helger og høytider. En samtale kan forekomme hjemme hos en av dere eller på vårt kontor. Vi utarbeider en oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre hva og når. Vi informerer også hva våre tjenester koster, og dere får et skriftlig prisoverslag. Dere bestemmer selv hvilke tjenester byrået skal utføre og hva dere eventuelt vil ordne selv.

Ved dødsfall er det flere offentlige kontorer som skal ha beskjed og en rekke papirer som må fylles ut. Vi vil sørge for å melde fra og under samtalen gi informasjon om hvilke instanser dere
må melde fra til selv (fortrinnsvis private medlemskap og abonnementer).

NAV har en ordning for behovsprøvet gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene. Vi informerer nærmere om ordningen og kan på vegne av pårørende formidle søknaden til NAV.

Begravelse og bisettelse

Ordet begravelse brukes om seremonier hvor kisten senkes i jord. Bisettelse brukes når seremonien følges av en kremasjon og nedsetting av urne i grav eller ved askespredning. Den som er ansvarlig for gravferden avgjør om det skal være en begravelse eller kremasjon. I mange tilfeller har avdøde uttrykt egne ønsker og disse bør naturligvis etterfølges. En begravelse eller bisettelse gjennomføres ved en seremoni i kirke, kapell eller et livsynsnøytralt seremonirom. Det er også mulig å ha en urneseremoni der kremasjonen har funnet sted.

Angel statue

Dødsannonse

En dødsannonse er fortsatt den vanligste måten å informere om en persons bortgang. Annonsen kan publiseres i en eller flere aviser, nettaviser og på en digital minneside. Byrået er

behjelpelig med utforming og oversending av annonsen.

1. Gamelt hus og Fjøs på Spildernesset M

Kister 

Vi har utvalg av kister med kort og uten kors, naturkister, diamant kiste og sort kiste. 

Se alle kister

kiste 20201.jpg

Urner

Natururne med en fløyelsaktig overflate med stripe i børstet gull.

For å se alle urner tse bestill urne. 

Se alle urner

Skjermbilde 2021-04-30 kl. 22.05.21.png
Spilderbukta_panorama_Malangen.JPG
Mestevik.JPG

Seremonien

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. Ofte er det avdødes tilhørighet til kirken eller andre trossamfunn som setter

rammebetingelsene.

Les mer

Offentlig papirer

Dødsfall skal meldes inn til skifteretten/lensmann i kommunen hvor dødsfallet skjedde. Vi kan også være behjelpelig med å sende søknad om gravferdsstønad samt refusjon ved båretransport til NAV.

Les mer