top of page
Fugletinden Høst.JPG

Seremonien

Før seremonien

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. Ofte er det avdødes tilhørighet til kirken eller andre trossamfunn som setter rammebetingelsene. Både religiøse, humanetiske eller personlige seremonier gir stort rom for egne valg. Vi legger stor vekt på å etterkomme ønsker fra pårørende og har lang erfaring med å komme frem til løsninger familien kan samles om. Det er også mulig å gjennomføre en begravelse uten en seremoni.

Skjermbilde 2021-04-29 kl. 13.34.49.png

Blomster

Blomster til en gravferd er for mange viktig. Valg av blomster og farger er med på å sette et personlig preg. Vi har egen blomsterdekoratør med lang erfaring innen sorgbinderi, og kan være behjelpelig med veiledning når valgene skal tas, men dere står fritt til å velge leverandør av blomster.

Les mer

Fiolin og musikkark

Musikk

Sang og musikk er en viktig del av seremonien. Det musikalske kan sette personlig stemning og lage rammer for begravelsen, sammen med det som skal sies. Vi er behjelpelig med å finne solister, instrumentalt og/eller sangsolist, og kan komme med forslag.

Dahlia Flower

Program

Det er vanlig å lage et program til seremonien som gir en oversikt over innholdet. Programmet lages til den enkelte og har mange valgmuligheter fra design, farger og til oppsettet. Det er mulig å sette inn bilde av avdøde eller andre ønskelige motiver.

Ler mer

Musikkark og et kors

Salmeforslag

Gravferd etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudtjenestelig karakter (alterboken), der salmer og annen sang/musikk er en del av det totale budskapet som formidles. Valg av disse delene må derfor nøye vurderes, slik at innholdet korresponderer med den kristen tro og bekjennelse.

Les mer 

blomster

Kister og Urner

Vi har kister og urner i forskjellige utførelser. Her vises de vi har på lager, men vi bestiller den kisten eller urnen som ønskes etter avtale.

Se kister

Se urner

Fiolin og musikkark

Musikk

Sang og musikk er en viktig del av seremonien. Det musikalske kan sette personlig stemning og lage rammer for begravelsen, sammen med det som skal sies. Vi er behjelpelig med å finne solister, instrumentalt og/eller sangsolist, og kan komme med forslag.

kirken interiør

Minnesamvær

Etter seremonien kan det være godt å samles til et minnesamvær. Samvær med familie og venner med rom for å dele minner og
vise hverandre støtte, kan ha stor betydning i en vanskelig tid.
Vi gir informasjon om de mulighetene som finnes i nærheten av

der begravelsen finner sted.

Etter seremoni

Pårørende kan få tilsendt en minnebok med bilder fra seremonien, dødsannonse og sangheftet. Ønsker dere bilder utover dette avtaler dere med oss på forhånd.

Blomsterdekorasjon

Urnenedsettelse

Ved en bisettelse skal urnenedsettelsen finne sted innen seks måneder etter dødsfallet. Det må bestilles dato og tidspunkt for dette. Dette kan gjøres via oss eller med direkte kontakt til kirkevergekontoret.

Ved askespredning må det sendes en søknad til Fylkesmannen.

429.jpg

Gravminner

Et gravsted å gå til oppleves som godt for de fleste. Vi kan hjelpe til med å velge et nytt gravmonument. Vi kan også påføre nytt navn eller pusse opp en eksisterende gravstein.

Gjennom vår samarbeidspartner Silseth Sten AS og Nergård Steinindustri leverer vi norskproduserte gravsteiner og tilbehør.

Du kan designe ditt egen gravmonument.

Med vår nye stenbygger kan du prøve deg fram med ulike steintyper, dekorelement og skrifttyper på noen utvalgte stener.

Les mer

bottom of page