Ordet begravelse brukes om seremonier hvor kisten senkes i jord. Bisettelse brukes når seremonien følges av en kremasjon og nedsetting av urne i grav eller ved askespredning.

Den som er ansvarlig for gravferden avgjør om det skal være en begravelse eller kremasjon. I mange tilfeller har avdøde uttrykt egne ønsker og disse bør naturligvis etterfølges.

En begravelse eller bisettelse gjennomføres ved en seremoni i kirke, kapell eller et livsynsnøytralt seremonirom. Det er også mulig å ha en urneseremoni der kremasjonen har funnet sted.