top of page
Spilderbukta_Malangen.JPG

Priser

Økonomisk stønad

Ved dødsfall mer enn 20 km fra avdødes bostedsadresse eller 20 km fra begravelsesbyrået dekkes transportkostnadene av NAV mot en egenandel på kr. 2538,-. Vi er behjelpelig med å søke denne stønaden.

 

Vi er behjelpelig med å søke NAV om behovsprøvd gravferdsstønad på inntil 25.377,- og evt.transportstønad om dødsfallet skjer mer en 20 km fra avdødes bostedsadresse.

Kister og utstyr
Sanghefte
Tjenester
Varer
Kjøring
Blomster
Arbeid på kirkegåreden

 

Kister og utstyr

 

Toten T4                                                                           

Toten T3-Profil                           

Ornament- Lys eik folie                                                     

Solid 41- Hvit                                 

Akvarell 15- sort                                                                

Diamant 26- hvit                            

Furu natur T3                                                                   

Kiste -hvit, ekstra lang og bred       

Kiste-furu, ekstra lang og bred                                          

Hvit spon                                             

Likspose, ekstra sterk                                                        

Likpose, nedbrytbar                            

Laken                                                                                

Smittevernutstyr                                    

Sinkkiste, standard mål                                                     

Kistepose for flytransport-utvendig  

Flylem med stopper                                                           

Flytrekk til kisten                          

 

Urne, fra                                                                           

 

 

 

Sanghefte

 

Sanghefte med ferdigtrykket motiv 50 stk.    

Sanghefte  75 stk                                                                

Sanghefte med eget motiv 50 stk 

100 stk                                                                             

150 stk 

200 stk                                                                             

Prisene øker med kr. 350,- for nest 100

 

 

Tjenester

 

Nedlegging kiste 2 mann, fra kr.                                        

Pynting i kirke, diverse lys og utstyr 

Assistanse seremoni pr time 1 mann                                  

Byråets honorar -dagtid

                                              

Administrasjonskostnader    

Strømming seremoni                                                         

Syning dagtid    

Syning etter kl. 17. 00 og helg                                            

Vi tar bilder og legger på minnepenn   

Kremasjon, utenbys                                                   

Henting i bopel dag (der Nav ikke dekker båretransport) 

Henting i bopel kveld-helg der Nav ikke dekker transport 

Tillegg konferanse kveld/helg /lang kjøring til hjemmet 

Solist fra kr.                                                                       

 

 

Varer

 

Trekors med plate                                                              

Nøytralt ventetegn

Kondolanseprotokoll                                                         

Minnebok med bilder fra seremonidag   

 

Kjøring

 

Kilometergodtgjørelse pr.km                                              

Startgrunnlag , bil 

Mannskapskostnad pr. time 1 mann                                   

Egenandel båretransport Nav

Overføring av båre til sykehjem der NAV ikke dekker 

Båretransport Seremonidag, der NAV ikke dekker 

 

Blomster

 

Kistedekorasjon                                                                

Krans , runddekorert  

Krans, med dekorasjon                                                      

Blomster hjerte , tett

Blomster hjerte , åpent                                                      

(dyrest med roser)

Bårebukett med sløyfe 

Båredekorasjon                                                                 

 

 

Arbeid på kirkegården utført av oss

 

Innhugging ny innskrift                                                    

Montering av gravmonument /flytting 

Montering av gravmonument /flytting  m.bedplate           

Oppretting av gravmonument 

Ettermontering av bronsjeprodukter                                  Kjøring til kirkegård

Fornying av gammel skrift (hvit, sølv, sort)                       

Rens av stein (må oftes gjøres før fornying kan utføres)     

Montering av bedplater og bedrammer                              

 

 

 

 9.800,-

12.800,-

13.800,-

15.000,-

13.400,-

18.500,-

11.800,-

12.900,-

13.200,-

5.700,-

1.800,-

1.400,-

450,-

750,-

7.500,-

7.400,-

2.300,-

1.750,-

 

1.100,-

 

 

 

 

1.500,-

1.750,-

2.300,-

2.700,-

3.100,-

3.700,-

 

 

 

2.200,-

1.500,-

850,-

4.500,-

1.300,-

5.000,-

750,-

1.500,-

350,-

7.200,-

3.600,-

5.200,-

1.500,-

2.000,-

 

 

700,-

850,-

550,-

500,-

 

 

25,

2.000,-

850,-

2.601,-

2.000,-

3.500,-

 

 

 

fra kr. 3.000,-

fra kr. 1.500,-

fra kr. 1.500,-

fra kr. 1.500,-

fra kr. 1.500,-

fra kr.   850,-

fra kr. 1.000,-

 

 

 

4.900,-

1.500,-

1.800,-

fra kr. 1.500,-

fra kr.    700,-

fra kr.    500,-

2.000,-

900,-

800,-

 

bottom of page