top of page
Gudelys over Fugletinden.jpg

Minneside

Minnesiden er et eget dedikert og verdig sted for å minnes den avdøde. Siden kan deles i sosiale medier og e-post slik at flere kan få glede av siden.

På minnesiden finner du tid og sted for seremonien og eventuelt minnesamværet, samt dødsannonsen. Du kan tenne et lys og sende en siste hilsen med minneord. Minnesiden fungerer også som en portal for streaming dersom seremonien skal filmes.  

Pårørende har selv innlogging- og redigeringsmuligheter over siden.  

Se minneside 

bottom of page