top of page

Blomster til en gravferd er for mange viktig. Valg av blomster ogfarger er med på å sette et personlig preg. Vi har egen blomsterdekoratør med lang erfaring innen sorgbinderi, og kan være behjelpelig med veiledning når valgene skal tas, men dere står fritt til å velge leverandør av blomster.

Kistedekorasjon

bottom of page